Ron Coill

Prezes i dyrektor finansowy
Ron Coill

Przystępując do OEC w 2001 r., Ron Coill pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Operacyjnego - Ameryka Północna. Odpowiada za sukces produktów, kadr i klientów w Ameryce Północnej, a także zarządzanie ryzykiem i integrację biznesową dla globalnej sieci OEC. Ron odegrał kluczową rolę, kierując wzrostem firmy i zwiększając produktywność, jednocześnie zarządzając ograniczaniem ryzyka. Pod kierownictwem finansowym Rona firma osiągnęła opłacalną transformację od wczesnego rozruchu do prężnie rozwijającej się organizacji technologicznej. Dodatkowo utorował drogę do pomyślnego wejścia firmy na rynki niezwiązane z motoryzacją i rynki pokrewne, a także rozwój wielu kluczowych strategicznych partnerstw.

Przed dołączeniem do firmy Ron pracował jako Kontroler Korporacyjny i Asystent Skarbnik ds. Zaawansowanych Systemów Elastomerowych, a wcześniej pełnił funkcję Kontrolera Północnoamerykańskiego w Dziale Produktów Domowych firmy Newell Rubbermaid.

Pan Coill posiada tytuł MBA w Fisher College of Business na Ohio State University oraz tytuł licencjata rachunkowości na Kent State University. Jest również biegłym rewidentem i jest aktywny w społeczności, która działa w College of Business Advisory Board University of Akron.